CaoDien

Bai tap ve nha

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sell Vàng ngắn hạn giá 1813 cắt lỗ 1817 chốt lời 1802
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.