payvnn

Giá Vàng Qua Các Giai Đoạn Khủng Hoảng Tài Chính

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng hay được các tín đồ crypto sử dụng để so sánh với Bitcoin . Tuy nhiên, nếu là tài sản thay thế Vàng, Bitcoin khó có thể đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong năm qua, và trong các năm trước nữa.

Là tài sản trú ẩn, tài sản an toàn, vật lưu trữ giá trị, Vàng cũng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong lịch sử.

Ta nhìn biểu đồ dưới đây để xem xét về các giai đoạn thăng trầm của giá vàng. Tính từ thời điểm Ngày thứ 2 đen tối, 19/10/1987, ngày mà chỉ số Dow Jones đã tuột 22%, mất 508 điểm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.