PKTeam

GOLD hiện đang tích lũy trong TAM GIÁC

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá gold hiện tại vẫn chưa lấp được GAP mà vẫn tiếp tục tăng. Kì vọng hôm nay GOLD sẽ tiếp tục test lại vùng 1509 có thể xa hơn là 1516 trước khi có bước giảm trở lại. Chủ đạo GOLD canh buy.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.