congminh222

XAUUSD Lại đổi sang phe Buy

Giá lên
congminh222 Updated   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Qua lệnh sell định TP 1804 mà thế nào market nó cho xuống tận 17xx như dự đoán :)) ấm êm, nay ăn lượt buy quay lên thôi
Bình luận: à các cặp U sẽ đi ngược luôn nhé mọi người, EU Buy Gu Buy và Uchf sell
Bình luận: Tuần này hết lệnh này mình được gần 100R rồi, nghỉ nhé AE! Hẹn tháng tới gặp lại
Bình luận: SL dương và giá đã về tới 1784 key H4, buy tốt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.