EdwardPrimeCircle

GOLD - Đà Tăng Vẫn Tiếp Diễn

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đà Tăng Vẫn Tiếp Diễn

Nhận Định:
- Hãy tìm kiếm cơ hội mua khi giá Vàng hồi về khu vực 1660 và điểm chốt lời kỳ vọng sẽ nằm quanh khu vực 1689 hoặc 1696.
- Các vùng cản chính:
Kháng Cự 1703
Kháng Cự 1696
Kháng Cự 1689
Hiện Tại 1674
Điểm Xoay 1660
Hỗ Trợ 1660
Hỗ Trợ 1653
Hỗ Trợ 1649

Lời Giải:
- Sau khi được ủng hộ bởi phe bò giữa sự hoang mang của cả thế giới về đại dịch toàn cầu Corona, giá Vàng liên tục phá các vùng cản có sức mạnh lớn. Hiện tại, Vàng đang gặp kháng cự 1675 và đang có nhiều phản ứng 2 chiều tại khu vực này.
- Cho nên, chúng ta hãy chờ giá hồi về điểm xoay, cũng là khu vực hỗ trợ 1660 để tìm kiếm cơ hội vào lệnh Mua.

Viễn Cảnh Khác:
- Nếu giá vàng hồi về khu vực 1660 và phá hỗ trợ này, giá Vàng có khả năng sẽ tiếp tục di chuyển đến 1653 hoặc thậm chí 1649.