dinhchien

XAUUSD - tăng tiếp hình Bướm Pattern - Butterfly

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD sau kiểm tra vùng giá trị và tăng. Hiện đang kiểm tra 1 lần nữa
Kỳ vọng 1: tăng lại đỉnh cũ
Kỳ vọng 2: hoàn thành mô hình Bướm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.