dinhchien

XAUUSD - Tín hiệu theo kênh giá Keltner & ADX 5/10/2021

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tận dụng tỉ lệ thành công lệnh 1 trên 58% để vào lệnh 2 trong phạm vi giá của lệnh 1, tính từ stop loss đến take profit.
Tỉ lệ thành công lệnh 1: 58% với risk/reward 1/1.
Tỉ lệ thành công lệnh 2: 42% với risk/reward 1/3,3
-----------
Rủi ro: 1-3%.
Chiến lược đã trừ phí:
... Hoa hồng = 4 USD / giao dịch.
... Trượt giá = 2 tick.

* Các tín hiệu được kết hợp bởi 2 chỉ báo Kênh Keltner & Chỉ số định hướng trung bình ( ADX ).
1. Xu hướng dài được xác nhận khi cây nến đóng cắt đường trên 2 Keltner .
2. Xu hướng ngắn hạn được xác nhận khi cây nến đóng cắt đường dưới 2 Keltner .
3. Chỉ báo ADX bên dưới được sử dụng để thực hiện Nhập cảnh bằng cách cắt ngang ADX .
... Khi Keltner cho xu hướng Tăng, ADX vượt lên thì Mua (Buy).
... Khi Keltner cho xu hướng Giảm , ADX vượt lên thì Bán (Sell).
4. Cắt lỗ & Lợi nhuận theo tỷ lệ 1/1. Nó được tính bằng Chỉ Average true range (ATR) 20 thanh.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.