andreisphan

Vàng đã đi đúng theo nhận định là giảm nhẹ trước tăng sau

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Lệnh sell từ 1796 về 1786 đã thành công
- Đầu tuần sau thì cơ bản sẽ là xu hướng phục hồi đối với vàng, sóng đang di chuyển từ B lên C
- Lệnh buy nên chốt trước vùng hội tụ tâm lý phía trên
- Sau khi lên vùng canh sell chúng ta đợi tín hiệu để mở lệnh short

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.