DatTong

XAUUSD, GOLD, H1, BUY

Giá lên
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Giá đang cho xu hướng đi lên tạm thời trên H1, và đóng trên hỗ trợ 1294.
--> MUA
Đã hủy lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.