NguyenThang33

Giá vàng đang hồi phục mạnh mẽ!!!!

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đã phục hồi sau khi công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ, do đó làm suy yếu đồng đô la. Vụ Brexit đã củng cố thêm sức mạnh của vàng, khiến nó tăng thêm 1,07% và ổn định ở mức $ 1,304.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.