vutaiphuc13

GOLD tiếp tục xuống

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold hồi lại đến trung điểm rồi xuống sâu bên dưới