Leadership

GOLD: Mục tiêu 1390

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Mục tiêu 1390
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.