ThanhThaoMC

17/04 Cơ hội short GOLD

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đây là giao dịch ngắn trong tuần
Không nên giữ lệnh lâu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.