G_G_Trader

Ngôi sao chiêm tinh học về giá Vàng XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo lý thuyết chiêm tinh học, quan sát giá thị trường có khả năng giá vàng sẽ rơi khi qua vùng kháng cự mạnh 1850~1840. ^^

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.