GKFXPrimeVN

XAUUSD - 07/08/2018

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Điểm xoay: 1207,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1207,00 với mục tiêu 1213,00 & 1217,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1207,00, có thể tới 1204,00 & 1200,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.