FAST-TRADING

GOLD quay trở lại xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, sau khi cố gắng phá thủng vùng đáy 1938 thì GOLDD ngay lập tức quay đầu tăng điểm trở lại trong đêm và vượt lên trên vùng cản khu vực tích luỹ 1952 - 1954, nếu xét về xu hướng thì khả năng GOLD đã quay trở lại xu hướng tăng.

Ngoài ra, nếu chúng ta xem xét cấu trúc sóng hiện tại thì có thể GOLD đã hoàn thành tích luỹ xong mô hình A-B-C và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong chiều tối nay.

Dự kiến mốc mục tiêu hiện tại gần nhất của GOLD là 1969 - 1970, là vùng đã từng xuất hiện lực bán mạnh vào ngày 30 trước đó.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: t.me/FASTGolddd
Kênh chứng khoán: vn.tradingview.com/u/HoangMinhchannel/
Writer: Hoàng Minh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.