QuangLuong

Vàng có thể đi lên vùng 1280.x và cần phải theo dõi thêm

FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Có thể mua ngắn đến 1280.x hoặc đợi tín hiệu rõ ràng xuống để bán

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.