AmberForexGold

Phân tích vàng ngày 17/1

FX_IDC:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gold đã có 1 tuần tăng trưởng khá đẹp lên sát vùng 1830$/oz tuy chưa chính thức vượt được cản này. Phe buy vẫn có niềm tin khi vùng cản 1800 đang giữ vững nhịp tăng giá cho gold.
Khi trong tuần không có quá nhiều tin tức quan trọng từ phía Mỹ, các nhà đầu tư có thể áp dụng kĩ thuật và để đưa ra các phân tích cho gold, biên độ tạm thời của gold vẫn sẽ sử dụng 2 đường biên ngang 1800 tới 1830 và giao dịch quanh 2 điểm cản này. Áp dụng chiến lược mua bán đuổi khi giá phá qua vùng biên nói trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.