ElecLam

Chiến lược canh Short Vàng vùng1828-1833$

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược canh Short Vàng vùng1828-1833$
Hiện tại giá đang tiếp cận kháng cự gần nhất 1814$
Xu hướng giá khả năng đang hồi test lại D1 182x
Chiến lược canh sell theo chart
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.