qhai31058

Tiếp tục sell vang

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tiếp tục sell vang