DatTong

XAUUSD, Gold, 240

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- Cấu trúc trend trên H4 là downtrend.
Giá đã đóng dưới cản, cho tín hiệu bán xuống.
-->BÁN
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận:
Bình luận:
dời stoploss tới điểm vào lệnh !
Bình luận:
Trên khung thời gian H1, giá đã đang test cạnh dưới của mô hình. Hi vọng giá sẽ phá qua, và đi xuống !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.