OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi chạm tới vùng hỗ trợ cứng 1760, chúng tôi thấy rằng vàng đang hình thành 1 cấu trúc hồi phục tăng.
Vùng hỗ trợ 1773 vẫn đang giữ vững trong tuần này, do đó vàng có thể hồi phục trong tuần tới và là cơ hội buy vàng
Chiến lược tham khảo:
Buy vàng 1775/75
Sl 1770
Tp 1793-1810

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.