Tonynguyentrader

Chiến lược Bán Vàng Giá 1742.10 - 19/3/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Chiến lược Sell 1742.10
Sl- 1758.82

TP 1: 1734.51
TP2 : 1715.43

Follow The Signal nhé
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.