Hong_Hoang_Trading_Group

CHIẾN LƯỢC XAUUSD NGÀY 09/12/2021

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Suốt 3 ngày liên tiếp trong tuần gold sideway với biên độ rộng từ 177x-179x và đóng nến ngày hôm qua 1 cây nến doji đỏ, theo cá nhân mình nhận định cây nến D này đóng với vị thế làm tăng khả năng fomo sell, vì thế hôm nay mình sẽ canh buy quanh vùng hỗ trợ + hợp lưu trend line tăng là quanh 1778-1780 sl 1775.5 tp 1790-1800.
Good luck!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.