FAST-TRADING

GOLD KẾT THÚC SÓNG C TẠI 188X

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kết thúc phiên hôm qua, Gold đã có đợt xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn sau khi vượt qua khỏi mốc đỉnh 187x - 188x, tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng vẫn còn khả năng sẽ tiếp diễn trong đêm nay.

Nếu đánh nhãn sóng từ điểm bắt đầu tăng giá tại vùng 1845 - 1846, "Cậu" đã chạy được 4 sóng với sóng 3 được xét là dạng sóng mở rộng, hiện tại sóng 4 đang có thể giả định là mẫu điều chỉnh A-B-C và dự kiến điểm C sẽ kết thúc tại vùng 1878 - 1883 (Đỉnh cũ đã vượt).

Chúng ta có thể cân nhắc Buy trong đêm nay với vùng mục tiêu quanh 1900. Có thể quản lý dừng lỗ tại 1868.

FAST TRADING
Tham gia channel phân tích GOLD: https://t.me/FASTGolddd
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.