LeMinhKhoa

Nếu breakout và test thành công, sell với R:R = 2

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Còn quá sớm để buy..