NgocHaiPearlie

XAUUSD - Breakout trend daily

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng đã breakout trend D như trên hình, có thể sẽ có xu hướng tăng lên 1534.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.