HD_love_trading

Vàng : Nhận định 1

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng trên khung D1 đang hình thành xu hướng giảm rõ rệt. Chúng ta sẽ đi theo xu hướng xuống này.
Giá vào : 1213.
Target trong ngày : 1207.
Target dài hạn : 1180.
Cắt lỗ đối với lệnh trong ngày : 1217.
Cắt lỗ đố với lệnh dài hạn : 1236.
Stoch quá bán rất nhiều lần nhưng giá không có dấu hiệu quay đầu, xu hướng giảm vẫn rất cao.