HD_love_trading

Vàng : Nhận định 1

Giá xuống
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng trên khung D1 đang hình thành xu hướng giảm rõ rệt. Chúng ta sẽ đi theo xu hướng xuống này.
Giá vào : 1213.
Target trong ngày : 1207.
Target dài hạn : 1180.
Cắt lỗ đối với lệnh trong ngày : 1217.
Cắt lỗ đố với lệnh dài hạn : 1236.
Stoch quá bán rất nhiều lần nhưng giá không có dấu hiệu quay đầu, xu hướng giảm vẫn rất cao.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.