Giavangvietnam

GOLD SWING (19/04/2023): Vẫn là canh SELL

Giá xuống
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Trúng quả kèo SELL trong bài nhận định trước.


Update ngắn, vẫn là canh SELL.

Mấy pha thế này, cứ canh SELL cho chắc tay, cầm nắm cũng thấy an tâm hơn.

SELL hợp lưu trend + cản + fiboThông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.