BuiQuangPhuc

Buy XAUUSD Time H1 theo kênh giá

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Buy vàng tại vùng giá này. Lưu ý biên độ biến động của vàng hiện tại là rất lớn nên cân nhắc khối lượng và quản lý tài khoản của bạn.

Trading is just a GAME, always keep taking it EASY, you'll be the WINNER.
---DST---