Valentiojs

Buy vàng vào tuần sau

Giá lên
Valentiojs Cập nhật   
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Giá vàng đang có xu hướng test lại hỗ trợ cứng H1 H4 D1.
Đợi và buy tại vùng giá này.
Ý kiến cá nhân của mình, rất mong nghe chia sẻ từ những trader nhiều kinh nghiệm.
Bình luận:
Vàng đang đi như nhận định từ tuần trước.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Hit tp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.