PKTeam

Giá gold đang tích lũy trong tam giác

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Canh giao dịch tại hai vùng Supply và demand hợp lưu với trend line . Canh Sell chủ đạo
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.