ThuGiangTrinh

Sóng đẩy của Vàng giai đoạn lên 2008-2011

ThuGiangTrinh Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sóng lên dài, lên mở rộng
Càng lên thì biên độ càng lớn hơn
Bình luận:
Cùng thảo luận quan điểm của mọi người nhé

Chữa bài tập phân tích cho học viên
Hỗ trợ chuyên môn - Học viện Da Vinci
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.