AmberForexGold

Phân tích vàng ngày 24/1

FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng sẽ bị ảnh hưởng bở " 10Y tăng " và " tình hình Ukraine " trong ngắn hạn, vì vậy giá vàng có thể dao động nhẹ trong khoảng $1830 - 1840 . Nhưn nếu tiinfh hình ở Ukraine nóng lên,k vàng sẽ cahmj ở mức 1850$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.