Bao_bao

XAUUSD- Buy Vàng sau khi xuất hiện nhịp hồi

Giá lên
FOREXCOM:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Gần 1304.50 là điểm tốt nhất để mở mua
Xu hướng đi lên, nên đầu tư dài hạn


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.