Forex-YouCan_BanCoThe

XAUUSD lên lấy lực để tiếp tục đi xuống

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
- H4 giá đã về phản ứng tại vùng mua chính, với lực xuống của con sóng hiện tại thì khả năng giá sẽ tiếp tục đi xuống, Tuy nhiên vùng mua hiện tại là vùng mua khá mạnh nên khả năng cao giá sẽ cần 1 nhịp hồi lên để lấy lực đi xuống.

- Nhận định: chờ giá hồi lên vùng fibo 0.5 - 0.618 của con sóng giảm trước đó, điểm này trùng 1 vùng tranh chấp nhỏ của H1 nên có thể là 1 vùng bán tiềm năng. nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều đẹp hoặc giá tạo cấu trúc giảm trong M15 thì tìm cơ hội sell xuống.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.