OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Hiện tại vùng hỗ trợ 1450.xxx vẫn rất mạnh mẻ, nhìn theo khung D1, W thật ra GOLD vẫn xu hướng tăng. Có thể Buy vùng cham hỗ trợ 1450xxx nếu xuất hiện setup price Action từ chối giá.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.