GAMOFX

phân tích GOLD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
về trung hạn GOLD bẫy phe buy với beartrap mạnh
ngắn hạn có thể hồi lên backtext 1815, hiện tại đang tích lũy quanh 1807
trung hạn gold sẽ thiên về khả năng giảm hơn về 1790 và chờ phản ứng giá tại đây !
chiến lược canh sell
điểm vào, sl phụ thuộc vào set up lệnh của từng người ( phân tích kỹ thuật cá nhân)
#yutube: gamofx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.