HHermes

Tự tin short Gold 1461 - 1465, cắt lỗ break 1470

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sau khi chiến thắng vang dội short gold vùng 164x chốt 1400 nay tự tin short Gold 1461 - 1465, cắt lỗ break 1470
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.