MTCinvest

Kịch Bản Vàng 17/06/2022:

FXOPEN:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Kịch Bản Vàng 17/06/2022:

Vậy sau khi phá vùng Cản 1773/1775 vàng chính thức chạy sóng C điều chỉnh. Đích đến của C là 1747.

Sóng C có 5 sóng hiện tại giá đang đi trong sóng 3 của C.

Kịch bản 1:
_Sóng 3 này dừng tại 1762/1763 với vùng 1770 sóng 1 là Fibonacci 61.8 của thì giá hồi về quanh vùng 1767 /1769 và tiếpv tục chạy sóng 5 mở rộng về 1747/1746

Buy quanh 1762/1763 SL 1761 TP 1767/1769
Sell quanh 1767/1768 SL 1770 TP 1755/1747

Kịch bản 2:
_Sóng 3 chưa dừng lại vùng 1762 mà sẽ dừng lại tại vùng 1756 với vùng 1770 sóng 1 là Fibonacci 50 của thì giá sẽ hồi về quanh 1767/1769 và cháy sóng 5 về 1747

Buy quanh 1757/1756 SL 1754 TP 1767
Sell quanh 1767/1768 SL 1770 TP 1747

Đây là quan điểm cá nhân không phải kèo cọt ạ.
Goodluck!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.