GKFXPrimeVN

Vàng tiếp tục tăng, bất chấp FED tăng LS: 1240

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng có sự điều chỉnh mạnh sau khi FED tăng LS tối qua, tuy nhiên với sự lao dốc của thị trường chứng khoán Mỹ, Vàng sẽ có động lực phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới. Khuyến nghị
Buy Limit 1242 hoặc buy khi giá vượt 1246, Take profit 1255, sl 1240
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.