Nhatminh21

GOLD ngày 20/08/2021

OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Góc nhìn GOLD trên khung D1 :
Theo quan điểm cá nhân mình thì đây là vùng giá quan trọng và nhạy cảm. Tuy nhiên chúng ta nên chờ sell xuống, chứ buy lên vùng này khá xấu.
1. TREND - trendline giảm và chưa có dấu hiệu break
2. Cản 1793-1796 là vùng khá cứng, trước đó cũng đập nhả khá nhiều lần.
3. Chart USD tăng mạnh, và mình dự kiến nó ảnh hướng tới vàng sẽ suy yếu hơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.