dinhchien

XAUUSD - tín hiệu tăng h1

Giá lên
FX:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
*50% khi đoán hình từ quá khứ.
week: daily: h4: