EricGoldHunter

Giao dịch Gold 2 ngày cuối tuần

Giá lên
EricGoldHunter Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Vàng khung ngày giá về tựa mây, thế mây này dày rất đẹp, nên vùng này hỗ trợ tốt
---
Lịch sử giao dịch cũ:
Giá XAUUSD hiện tại 1973, kèo Sell 2080 giao ngày đầu tháng 5 đã hit tp 1000pip
Kế hoạch giao dịch hiện tại:
 • Thứ 5 18/5/2023: chỉ Buy và canh Buy
  Limit buy 1957 sl 1955 TP 2007 ( 500pip)
 • Thứ 6 19/5/2023: chỉ Buy và canh Buy
  Limit buy 1965 sl 1963 TP 2007 ( 400pip)
  ---
 • Khung H4 thì đang downtrend, 2 ngày cuối tuần có tin khả năng break xuống dụ sell fomo về 1946-1914. ( như Plan dưới)
 • Vừa đóng cây H4 12-16h 1975.4 ( đóng phá qua giá đóng và mở cửa H4 của 26 ngày gần nhất) >> Xác nhận downtrend.
  Nhưng theo cá nhân tôi thì cá vừa tạo form đóng nến như vậy để dụ Sell, mình vừa chốt sell xong, chừ buy volum nhỏ và canh buy 2 điểm 57- 65 thôi
  ---
 • Im ok, good lucky! 🍀
Bình luận:
Chạm sl 1955 -20pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.