Kienthucforex

Giá Vàng báo hiệu hồi phục trước NF tuần sau

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Tại biểu đồ H4, giá vàng đã được hỗ trợ khá tốt tại vùng 1744. Nó đã hình thành mô hình 2 đáy và phân kỳ tăng tại MACD .
Một sự báo hiệu hồi phục trong tuần này đối với vàng.
Mục tiêu tăng lên 1763-1779.

Chiến lược buy tại 1749
sl 1739
tp 1763-1779

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.