Cowboyyy

Chiến lược tuần 2 tháng 12 - XAUUSD

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Sự can đảm của một nhà đầu cơ chỉ đơn giản là sự tự tin để hành động theo quyết định của tâm trí mình

- Jesse Livermore -
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.