G_G_Trader

Ngôi sao Vàng

Giá xuống
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Theo dòng chiêm tinh học về giá vàng vẫn đi theo ngôi sao mình đã vẽ ngày 19-11, Hiện tại có dấu hiệu điều chỉnh giảm, mục tiêu ngắn hạn 1820~1800

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.