NBL_Miu

XU HƯỚNG TĂNG CỦA XAUUSD

Giá lên
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
XAUUSD theo bài viết trước đã retests vùng cản 1445 - 1450, kèm theo đó Trump đã ký Người biểu tình ủng hộ dự luật Hồng Kông. Khả năng ngày hôm nay sẽ là một xu hướng lạc quan hơn cho giá vàng.
View hôm nay với khung H4 chờ mua 1457 đặt TP 1465 - 1466, SL 1452
Lưu ý: Đây là quan điểm cá nhân các nhà đầu tư cân nhắc trước khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.