UnknownUnicorn23499361

Sóng Elliott vàng khung thời gian 15 phút

Đào tạo
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Đây chỉ là một plan sóng Elliott của vàng ( XAUUSD )

Xem thêm idea khung h4

Idea chỉ dành cho mục tiêu học hỏi và phân tích xu hướng.
Không phải lời khuyên giao dịch.
NOT A FINANCIAL ADVICE !!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.