MrN_PhuNhan

buy limit

Giá lên
MrN_PhuNhan Pro Cập nhật   
OANDA:XAUUSD   Vàng / Đô la Mỹ
Bình luận: - Nếu giá chạm 1840 trước khi chạm điểm đặt lệnh thì cancel nhé.
- Nếu giá chạm điểm đặt lên và lên lại ddinhr1830 thì ae dời stoploss về điểm đặt lệnh.
chúc may mắn!
Đóng lệnh: dừng lỗ: vàng đảo chiều rồi. lệnh này mình phân tích sai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.